Kat Gezocht

Wat is RSS?

RSS is een opmaakformaat voor tekstbestanden waarmee het eenvoudig is om de inhoud van websites die vaak verversen te verspreiden. De verspreiding gebeurt middels een zogenoemde RSS-feed waar de kop, een afbeelding en een korte intro-tekst van een artikel in staat. Door het adres van deze feed (altijd in de vorm van een webadres) in te voeren in een zogenoemde feedreader kan de inhoud uitgelezen worden.

Onze RSS feeds

Waar vind ik een RSS-reader?

Volg ons

Gratis registreren

Na registratie kun je direct advertenties aanmaken.

Registreren

Nieuwste advertenties

Zoek jouw kat